Praktikprogram

This page in English

En praktikplats kan vara värdefull för din karriär, både genom den direkta kunskap du får på ett företag men också genom att du bygger ditt kontaktnät.

Egen praktik

Om du ordnar en egen praktikplats behöver du och din kontakt se till att praktikplatsen följer arbetsplatsens regler arbetsjuridiskt och stämma av vad som gäller i relation till dina studier.  Det finns olika slags sätt att skaffa sig praktisk erfarenhet men gemensamt är att de ofta ger ett utökat kontaktnät och en inblick i ett konkret arbete. Det är också en mycket bra merit i konkurrensen på arbetsmarknaden när du söker jobb.

Det är viktigt att du diskuterar med din kontakt på arbetsplatsen innan du påbörjar din praktik vad det är som gäller. Praktisk erfarenhet kan inbegripa allt från ett avgränsat projekt eller uppdrag till att du ”skuggar” en person på en arbetsplats under en period. Om praktikplatsen innebär ett tydligt uppdrag, en anställning och en ersättning och då är det i praktiken inte längre en praktik utan ett ”riktigt” jobb.  Praktik generellt (i Sverige) är obetald, bör vara godkänd av din utbildning om den ingår som moment och generera akademiska poäng eller tas upp i din examen.

Checklista:

  • Stäm av med ditt utbildningsprogram om praktiken kan utgöra en del av din utbildning. Tex. som del av ditt examensarbete.
  • Din kontakt på arbetsplatsen bör stämma av med HR på arbetsplatsen på vilket sätt du ska delta i arbetet och vad som gäller försäkringsmässigt
  • Kom överens med din kontakt vem som ska vara din handledare, vad som förväntas av dig och om du kommer att få ersättning för din insats. Skriv gärna en överenskommelse så det blir tydligt för båda parter.
  • Be om ett officiellt intyg när du slutar, och gärna också ett skriftligt omdöme.

Stipendiefinansierad praktik och volontär

En möjlighet till praktik under utbildningen kan vara att söka praktik som finansieras av stipendier. Det finns flera möjligheter att göra praktik internationellt med stöd av stipendier under terminstid, mellan terminer och i samband med slutskedet av din utbildning, ett exempel är Erasmus+. Karolinska Institutet har också stipendier för studenter som erbjuds möjlighet att få forskarerfarenhet. Det är institutionen vid KI som ordnar stipendiet om det är så att de vill och kan erbjuda studenten en plats under studierna.

Du kan också arbeta som volontär. Volontärarbete är obetald arbetserfarenhet och den är sällan utformad som ett projekt utan sker mer löpande där du bidrar på dina villkor. Erfarenhet som volontär ska inte underskattas. Det är en merit som många arbetsgivare uppskattar.

Externa program

Karolinska Institutet kontaktas regelbundet av företag som erbjuder praktikprogram. Nedan listar vi löpande de erbjudanden som kommer in.

Interna praktikprogram

Karolinska Institutet driver även praktikprogram internt för doktorander och för disputerade forskare.

Karriär