Pendelbuss KI campus Solna - KI campus Flemingsberg

Som student kan du nyttja en gratis pendelbuss som går direkt mellan sjukhusen och campus i Solna och Flemingsberg. Resan tar cirka 30-45 minuter beroende på trafiksituationen.Bild av en buss.

KI:s medarbetarportal hittar du information om pendelbussen, hållplatser på KI Campus Solna och KI Campus Flemingsberg, aktuella tidtabeller, app för din mobil, med mera.

Pendelbuss, tidtabell

Från Flemingsberg:

7.00, 7.40, 8.10, 9.15, 10.15, 11.15, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.35, 15.35, 16.20, 16.50, 17.40

Från Solna:

7.20, 8.10, 9.15, 10.15, 11.15, 11.40, 12.20, 13.15, 14.15, 14.50, 15.30, 16.25, 17.10, 17.40

Trafikinformation

CampusStudentservice