”På samma gång är det tyngsta med patientmötena också det bästa”

Mattias Karlsson, student på Psykologprogrammet

– För mig har det alltid känts rätt att finnas där förBild av Mattias Karlsson, Psykologprogrammet
mina vänner och bekanta. Att vara den som lyssnar och ger goda råd. Någon som folk kan lita på och känna sig trygga med. Så valet att läsa till psykolog kändes självklart även om jag var rädd att jag inte skulle komma in med tanke på de höga betygen som krävdes. Jag var verkligen ingen plugghäst och mina betyg medelmåttiga: När jag väl bestämde mig så var det mycket plugg för att komplettera och att få ett bra resultat på högskoleprovet. Jag valde KI för att Psykologprogrammet här har en inriktning mot neuropsykologi. För mig var det helt rätt med en utbildning som i större utsträckning grundas i medicinsk kunskap om hjärnan.

När du haft praktik och träffat patienter – vad tar du med dig från dessa möten?
– Det svåraste med patientmöten är inte vad många tror, det vill säga att det är förmågan att framstå som kompetent och professionell som är utmaningen. I de patientmöten jag haft har jag insett att en av de största svårigheterna i psykologyrket är att inte ”dras med” för mycket. Vi använder oss mycket av empati för våra medmänniskor och samtidigt blir det ibland mycket att bära. Vi psykologer är också bara människor. På samma gång är det tyngsta med patientmötena också det bästa! Vi får ta del av den jobbiga och ibland tuffa situation som patienten befinner sig i, men också vara med och dela glädjen när patienten gör framsteg.

PsykologprogrammetStudent