Översikt av karriärevent våren 2018

This page in English

Välkommen till våra event för karriärstöd och för möjligheter att bygga nätverk för din framtid - din karriär!

Här hittar du en översikt över de aktiviteter som vi på Karriärservice planerar i vår. Våra event är ofta på engelska men vi anordnar även event på svenska. En del datum i översikten är inte fastställda så håll ett öga på informationen och anmäl dig så snart ett event har blivit klickbart om du är intresserad. 

Är du nyfiken på vilka event vi anordnade under hösten 2017 - titta här. Om du saknar någon aktivitet eller vill anordna ett eget karriärevent och behöver vårt stöd så får du gärna kontakta oss!

Aktivitet När? För vem?
4-stegs modell/Onlinekurs - Kom igång med LinkedIn (samarbete med Cruited) jan-juni alla
Karriärservice på internationella introduktionsdagarna 12 jan nyantagna int. studenter
Karriärservice på introduktionsdag för nya studenter 19 jan alla nyantagna programstudenter
Module 1: "Self-Leadership Training for Early Researchers – Soft Skills Training in Practise" 24 jan postdoktorer
Doktorandkurs "Career Skills for Scientists" 5 feb-23 mars doktorander
Karriärevent för globala master studenter "Master Your Career" (Maximize your CHaSE Experience) 8 feb masterstudenter (termin 2)
Module 2; Workshop, practical soft skill training 9 feb postdoktorer
Karriärservice på OF arbetsmarknadsdag 13 feb tandläkare, tandhygienister
CV-föreläsning och granskning med Dfind i Flemingsberg (Maximize your CHaSE Experience) 15 feb alla
CV-föreläsning och granskning med Dfind i Solna (Maximize your CHaSE Experience) 20 feb alla
Kampanj - Granskning online med Cruited (Maximize your CHaSE Experience) 26 feb alla
Karriärevent med KS av SSK-sektionen 26 feb alla sjuksköterkse- och röntgenssjuksköterskor
LinkedIn webinar "5 saker du bör göra på LinkedIn före CHaSE" (Maximize your CHaSE Experience) 27 feb alla
Arbetsmarknadsmässa - Careers in Health and Life Sciences (CHaSE) 7 mars alla
"Networking essentials (morning seminar) at CHaSE" med Andrew Hennigan 7 mars alla
"Networking essentials (lunch seminar) at CHaSE" med Andrew Hennigan 7 mars alla
Module 3: en-till-en karriärcoaching 13 mars forskare
"Grant Writing part I and II" 15 mars sistaårsdoktorander, forskare
"Grant Writing part II" 16 mars forskare
"Seminar on Academic Career Perspectives" 16 mars alla
Företagsmingel för doktorandpraktik 19 mars doktorander i kurs "Career Skills"
Tuesdays with Mary Rose  - Transferable Skills 20 mars doktorander, forskare
Blog workhop "KI Career Blog" 26 mars bloggande doktorander, forskare
Tuesdays with Mary Rose - CV, Cover letter and LinkedIn 27 mars doktorander, forskare
Tuesdays with Mary Rose - Interview skills 10 april doktorander, forskare
Marie Curie informationsseminarium i samarbete med Grant's Office - Solna 11 april forskare
Marie Curie informationsseminarium samarbete med Grant's Office - Flemingsberg 13 april forskare
Alumni-speed dating event i regi av Näringslivsutskottet med stöd av Karriärservice och Alumni 24 april studenter, doktorander
Gör traineeship utomlands med Erasmus+ 27 april studenter, doktorander
Praktikprogram för forskare 2 maj forskare
Kampanj - Granskning online med Cruited  2 maj alla
Företagsmingel okt/nov alla
Svensk arbetsmarknad - life science - från ett rekryterarperspektiv 15 maj alla
Blog workhop "KI Career Blog" 28 maj bloggande doktorander, forskare
Karriärmöjligheter efter postdoktor - i samarbete med Postdoc Association (på engelska) 30 maj forskare
Karriär