Övergångsbestämmelser

Är du antagen till utbildning vid Karolinska Institutet före den 1 juli 2007 och vill ta ut examen enligt 1993 års examensordning?

Enligt övergångsbestämmelserna har du som student antagen före den 1 juni 2007 rätt att, om det finns möjlighet, slutföra din utbildning fram till och med utgången av juni 2015 för att ta ut examen enligt 1993 års examensordning.

Vilka möjligheter som finns just för dig att slutföra din utbildning för att ta ut en examen enligt 1993 års examensordning måste bedömas bl.a. utifrån dina tidigare studier.

De examina som efter sista juni 2015 inte längre kan utfärdas enligt 1993 års examensordning är vissa yrkesexamina utan examensarbete, bredmagisterexamen samt (djup)magister examen om 160 gamla poäng.