Omväxlande yrke med nära patientkontakt och avancerad teknik

Christian Fredriksson Lind, student på Röntgensjuksköterskeprogrammet:

På Röntgensjuksköterskeprogrammet fick vi redan första terminen komma ut i praktik och se hur yrket fungerade, och sedan dess har vi varit ute på praktik samtliga terminer. Vid första terminens praktik får du observera och gå med in i undersökningsrummet för att lära dig olika projektioner (riktning på röntgenbild) och hur man skall bemöta patienter och anhöriga. För att ytterligare bli säker på projektionerna har man genomgångar en halvdag i veckan om hur man undersöker olika organ.

En bra egenskap i det här yrket är att vara social och våga ta kontakt med människor

Allteftersom får man göra mer och mer, lära sig sätta nål, ta blodprov, blodtryck, utföra HLR (hjärtlungräddning) och mycket mer. Efter två år på utbildningen har jag haft mycket praktik och träffat många patienter. Som röntgensjuksköterska har du relativt kort tid på dig att lära känna patienten och bygga upp ett förtroende vilket inte alltid är så lätt, därför är det en bra egenskap i det här yrket att vara social och våga ta kontakt med människor.

RöntgensjuksköterskeprogrammetStudent