Ökad förståelse för människans komplexitet

Mattias Karlsson, student på psykologprogrammet berättar:

Karolinska Institutets psykologprogram har sin tyngdpunkt i medicin och neuropsykologi. Det innebär att vi i stor utsträckning är mindre filosofiska och fokuserar mer på de medicinska bakgrunderna. Vi har till exempel studerat hjärnan genom bland annat dissektion och röntgenbilder. Sedan jag började på psykologprogrammet har jag fått en ökad förståelse för hur komplexa vi är som människor.

Vi jobbar både teoretiskt och praktiskt med patientbesök och studiebesök

Utbildningen går verkligen in för att ge oss många perspektiv - från medicinska och neuropsykologiska till evolutionära och sociala. Vi jobbar både teoretiskt och praktiskt med patientbesök och studiebesök och jag tror att det är anledningen till att jag upplever en ökad känsla av medmänsklighet. Det bästa med att plugga på Karolinska Institutet är att föreläsarna och utbildningen håller en så hög nivå i både kunskap och pedagogik. Det märks att KI är ett ledande medicinskt universitet.

PsykologprogrammetStudent