Obligatorisk undervisning

This page in English

Obligatoriska utbildningsinslag

Undervisningstillfällen som ej kan inhämtas på annat sätt är obligatoriska. Vilka undervisningstillfällen som är obligatoriska ska framgå av kursplanen.

Resttillfällen

Examinator avgör om och hur du som student kan kompensera för missade obligatoriska utbildningsinslag. Möjligheten till det måste dock framgå av kursplanen. Där det också ska stå vilka konsekvenserna kan bli om du missar obligatoriska utbildningsinslag.

Observera att frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att du inte kan ta igen det missade tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Studenter med förtroendeuppdrag inom KI har närvaroplikt vid sammanträden som de blir kallade till och ska beredas möjlighet att ta igen missade obligatoriska utbildningsinslag vid senare tillfälle. Studenter som deltar som faddrar vid introduktionsverksamhet får vara borta från undervisningen i den utsträckning som behövs. Dessa studenter har rätt till resttillfällen om de missat några obligatoriska utbildningsinslag under introduktionsverksamheten.

StudentStudenträtt