Obligatorisk undervisning

Obligatoriska utbildningsinslag

Undervisningstillfällen som ej kan inhämtas på annat sätt är obligatoriska. Vilka undervisningstillfällen som är obligatoriska ska framgå av kursplanen.

Resttillfällen

Kursansvarig avgör om och hur du som student kan ta igen missade obligatoriska utbildningsinslag. I kursplanen ska framgå om de obligatoriska inslagen måste vara avklarade för att du ska få genomföra de andra delarna av kursen.

Observera att frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att du inte kan ta igen det missade tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Studenter med förtroendeuppdrag inom KI har närvaroplikt vid sammanträden som de blir kallade till och ska beredas möjlighet att ta igen missade obligatoriska utbildningsinslag vid senare tillfälle. Studenter som deltar som faddrar vid introduktionsverksamhet får vara borta från undervisningen i den utsträckning som behövs. Dessa studenter har rätt till resttillfällen om de missat några obligatoriska utbildningsinslag under introduktionsverksamheten.

StudenträttStudent