NPF-skoldagarna 2016

NPF-skoldagarna erbjuder en unik uppsättning av välkända föreläsare i svenska skolan. Utifrån deras gemensamma expertis kan Karolinska Institutet presentera ett innehåll som har visat sig ha betydelse för skapandet av framgångsrika lärandemiljöer i skolan.

Målet med NPF-skoldagarna är att du ska få ökade kunskaper om NPF, samt strategier att använda i ditt dagliga arbete. Du kommer att få kunskaper om olika sätt att praktiskt bemöta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Målgrupp

NPF-skoldagarna vänder sig till pedagoger, skolledare och personal i elevhälsan.

Innehåll

Datum Tid Föreläsning
31 oktober

9-12
 

 


13-14

 


14.30-16

Samma möjligheter men olika förutsättningar - Hur möter vi elever som har det svårt med teoretiskt tänkande?
Gunilla Carlsson Kendall, Leg. psykolog, handledare, utbildare och författare

Skolforskningsinstitutet – uppdrag och lägesrapport
Lena Adamsson, Docent psykologi/Direktör Skolforskningsinstitutet

Få det att fungera för elever med NPF
Karin Forsberg, Projektledare ”Min skola”, Riksförbundet Attention Maria Koskinen, Programansvarig ESS-gymnasiet Joanna Lundin, Specialpedagog Källbrinksskolan
1 november

9-1213-16

Att utveckla undervisningen för elever med NPF
Ulrika Aspeflo, Logoped, författare, föreläsare 

Att arbeta utifrån det lågaffektiva förhållningssättet i skolan 
Maria Bühler, Leg. psykolog/specialist i neuropsykologi
Johanna Jonsson, Lärare Vittra Södermalm

KIND

KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet) är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling, undervisning och tillämpad kliniskt arbete. I fokus är utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar inom ett flertal neuropsykiatriska/neurologiska tillstånd. Besök KIND här.

Uppdragsutbildning på KI

Karolinska Institutet levererar kompetensutveckling för landsting, kommun och företag - framför allt inom medicin, biomedicin, vård, hälsa, omsorg och tandvård och verkar därigenom för utveckling i hälso- och sjukvården och för att förbättra människors hälsa. Karolinska Institutets mål är att förse dig som kursdeltagare med de verktyg du behöver för att kunna utföra ett professionellt arbete utifrån de senaste rönen inom forskningen. Läs mer om uppdragsutbildning på KI.

Tid och plats

31 oktober-1 november 2016
09.00-16.00 båda dagarna
Aula Medica, Karolinska Institutet campus Solna Nobels väg 6, Solna.

Pris

Ordinarie pris
2 500 kr

Grupprabatt
10 – 49 deltagare: 1 995 kr

50 < deltagare: 1 695 kr
Observera: För att grupprabatt ska gälla krävs en överenskommelse om antal deltagare och en fakturaadress.

Samtliga priser är exkl moms. För- och eftermiddagskaffe samt lättare lunch ingår.

Anmälan

Anmälan är nu stängd.

Utställare

Anmälan är nu stängd.

Kontakt

Projektledare

Richard Markstedt

Telefon: 08-524 865 46
Enhet: Uppdragsutbildning
E-post: Richard.Markstedt@ki.se

 

Länkar