Nina Rawal, examen från Biomedicinprogrammet 1997

Jag använder mina kunskaper från KI-tiden varje dag.

Jag var intresserad av att förstå varför sjukdomar uppstår och hur de kan behandlas i framtiden, men jag ville också ha en grundläggande förståelse för kliniska aspekter, och då kändes biomedicin rätt. Min utbildning har gett mig en god förståelse för medicinska områdets olika ämnen och en bra förberedelse för biomedicinskt forskningsarbete. Jag använder mina kunskaper från KI-tiden varje dag, på olika sätt.

Mitt jobb idag är en spännande kombination av forskning och business, vi bidrar till att accelerera forskningsinnovationer till faktiska behandlingsalternativ för sjuka människor. När jag hör patienters berättelser om hur våra bolags produkter har förbättrat deras liv känns mitt jobb som allra mest meningsfullt.