MRSA-provtagning av studerande inför vårdtagarnära praktik

Studenthälsans företagssköterskor informerar studenterna gruppvis inför första vårdtagarnära praktikperiod om gällande rutiner för MRSA-provtagning enligt aktuella rekommendationer från Socialstyrelsen och Stockholms läns landsting.

Utländska gäststudenter får skriftlig information om MRSA-provtagning inför studier med klinisk praktik och svenska studenter som gör utlandspraktik får motsvarande information. Studenter som enbart auskulterar och därmed inte deltar i vårdtagarnära arbete, omfattas inte av screeningundersökning avseende MRSA.

Studenthälsans företagssköterskor utför MRSA-provtagning

  • om den studerande de senaste sex månaderna haft kontakt med vårdinrättning utanför Sverige, antingen som patient eller som personal i vårdtagarnära arbete.
  • om den studerande under de senaste sex månaderna haft kontakt med vårdinrättning i Sverige där pågående MRSA-spridning finns dokumenterad, antingen som patient eller som personal i vårdtagarnära arbete.
  • om den studerande har nära kontakt med MRSA-bärare, exempelvis en medlem i det egna hushållet/familjen.
  • om den studerande har sår, eksem eller andra hudlesioner.

Studerande med individbaserade riskfaktorer(sår, eksem eller andra hudlesioner) ska ej delta i vårdtagarnära praktik i väntan på provsvar men kan utföra uppgifter som inte innebär nära kontakt med vårdtagare.

Studerande utan individbaserade riskfaktorer kan delta i vårdtagarnära praktik i väntan på provsvar, med undantag för praktik på riskenhet, dvs där vården innebär stora risker för smittspridning och där patienterna är särskilt mottagliga.

Vid positivt MRSA-prov ansvarar Studenthälsan för en andra provtagning och remittering till MRSA-team på infektionsklinik, Karolinska Universitetssjukhuset, för information och fortsatt omhändertagande. Läkare på Studenthälsan som beslutat om provtagning och tagit emot svaret gör anmälan enligt smittskyddslagen. Vid konstaterat MRSA-bärarskap gäller informationsskyldighet i enlighet med smittskyddslagen, vilket alltid förutsätter att MRSA-bäraren har gett sitt medgivande.

Studenthälsan erbjuder berörd student professionellt psykosocialt stöd.

Ansvariga på utbildningsprogrammen kan vända sig till MRSA-team/Vårdhygien eller Studenthälsan för vidare information vid behov.

Studenthälsans företagssköterskor utför MRSA-provtagning efter tidsbokning per telefon. Tid för provtagning bör bokas i god tid innan praktikperioden, då det kan ta upp till en vecka från provtagning till provsvar.

Vad händer om jag är MRSA positiv?

Du blir kontaktad av företagssköterskan för en ny provtagning vid Studenthälsan. Om denna odling också är positiv remitteras du till MRSA-teamet på Karolinska sjukhuset, som sköter provtagning ev behandling och uppföljning. Remitterande läkare gör också en smittskyddsanmälan.

I de flesta fall tar kroppens immunförsvar själv hand om och oskadliggör bakterierna. Vanligen krävs ingen antibiotika eller behandling mot MRSA, ibland behandlar man lokalt. Om bakterierna orsakar allvarliga infektioner kan det dock bli nödvändigt att medicinera med antibiotika.

Kan jag bli avstängd från mina studier?

Nej, men du kan eventuellt tvingas skjuta upp eller byta praktikplats.

Information om MRSA för studenter för utskrift.

Länkar

Studenthälsa