Mötet med patienten är det bästa med mitt jobb!

Karin Nilsson är legitimerad audionom och arbetar med barn, unga och personer med flerfunktionshandikapp.

Hur kom det sig att du valde att studera till audionom?

- Det som lockade mig var den tvärvetenskapliga ansatsen med teknik, medicin och beteendevetenskap, där pedagogiken är en viktig del. Jag har alltid tänkt att jag skulle jobba inom vårdsektorn på något sätt, men det var inte förrän jag hittade den här utbildningen som valet kändes alldeles rätt.

Du arbetar med barn och personer med flerfunktionshinder. Hur är det?

- Mötet med patienten är det absolut bästa med mitt jobb. Jag vet aldrig hur en arbetsdag blir, eftersom det i mångt och mycket styrs av patientens dagsform. Hälften av arbetstiden jobbar jag med barndiagnostik på Hörsel- och balanskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och hälften arbetar jag på Hörselhabiliteringen för barn och ungdom på KS på Södermalm. Det innebär att jag kan följa en enskild individ hela vägen från diagnos till att prova ut hjälpmedel och utbilda barnen och deras föräldrar i hur hjälpmedlet ska användas.

Gick du några särskilda kurser för att kunna arbeta med barn?

- Ja, jag gick en valbar kurs i barnaudiologi. Sedan har jag kompletterat med internutbildning på klinikerna, där jag gick med rutinerad personal under en viss tid för att lära mig jobbet på plats.

Text: Catharina Bergsten

AlumnAudionomprogrammet