”Mitt mål är att kombinera arbetet som läkare med en aktiv forskningsverksamhet”

Magnus Dalén tog sin examen från Läkarprogrammet på KI år 2012. Idag arbetar han vid Karolinska universitetssjukhuset som AT-läkare, samt som läkare och doktorand vid Thoraxkirurgiska kliniken.

Hur ser framtiden ut inom ditt yrke?

– Hjärtkirurgi är en specialitet under förändring. Nya minimalinvasiva operationstekniker införs och nya behandlingsmöjligheter vid sidan om hjärttransplantation blir tillgängliga för patienter med svår hjärtsvikt. Tillgången till donatorhjärtan är mycket begränsad och antalet patienter i behov av ett nytt hjärta överskrider vida antalet hjärtan som är tillgängliga för transplantation. Denna brist har lett till en snabb utveckling av mekaniska hjärtpumpar som idag implanteras antingen i väntan på transplantation eller då transplantation inte är möjlig. Resultaten blir allt bättre och de mekaniska hjärtpumparna kan på sikt komma att ersätta hjärttransplantation.

– Min förhoppning och mitt mål inför mitt framtida yrkesliv är att kombinera arbetet som läkare med en aktiv forskningsverksamhet. Jag vill att forskningen ska fortsätta att utveckla mig i mitt arbete som läkare – och att den kliniska verksamheten ska kunna ge uppslag till nya forskningsprojekt.

AlumnLäkarprogrammet