Mikaela lockades av att arbeta med både teknik och människor

Mikaela Qvarfordt läste biologlinjen efter gymnasiet, men insåg att hon var mer lockad av människor än av växter. Hon utbildade sig till biomedicinsk analytiker på KI. Nu hjälper hon till i forskningsprojekt inom lungfysiologi och arbetar med hjärt- och lungundersökningar på Södersjukhuset.

Du jobbar idag som biomedicinsk analytiker på Södersjukhuset. Kan du berätta om vägen dit?

- Jag tog examen från Karolinska Institutet 2009. Under utbildningen gjorde jag en stor del av min praktik på Fysiologiska kliniken på Södersjukhuset. Praktiken ledde till sommarjobb och sedan en anställning efter examen. Efter det har jag också arbetat en period på hjärtmottagningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Sedan examen har jag arbetat med undersökningar som hjärtultraljud, EKG, hjärtscintigrafi och lungfunktions-undersökningar. Mina yrkeserfarenheter så här långt har varit väldigt givande, min yngsta patient har bara varit något dygn gammal och min äldsta närmare hundra år.

Vad innebär ditt arbete?

- Idag arbetar jag främst med vuxna som har någon typ av lungsjukdom eller hjärt- och kärlsjukdom. Spirometri är en undersökning som vi gör som mäter lungvolymer och lungornas funktion. Hjärtultraljud görs för att bedöma hjärtats pumpförmåga, storlek och klaffarnas funktion. I praktiken innebär det att jag tar ultraljudsbilder som en läkare sedan tolkar. Jag utför även hjärtscintigrafi för att bedöma genomblödningen i hjärtat, pumpförmåga och eventuell kärlkramp.

Hur kom det sig att du valde det här yrket?

- Efter gymnasiet var jag inte helt säker på mitt yrkesval och började först läsa på biologlinjen. Naturvetenskap passar mig bra men jag insåg ganska snabbt att jag har ett större intresse för människor än växter. Framför allt lockades jag av att få arbeta med kombinationen av teknik och människor. Jag är jättenöjd med mitt val, vi träffar människor hela dagarna, och jag tycker om att det är patientnära.

Vad tycker du om dina studier vid KI så här i efterhand?

- Under utbildningen tyckte jag att kombinationen av teori och praktik var väldigt bra. Vi var en relativt liten studentgrupp vilket gjorde att det var lätt att få bra kontakt med både lärare och studenter. Examensarbetet gjorde jag inom lungfysiologi. Arbetet var väldigt experimentellt vilket passar mig och väckte mitt intresse för forskning. Sedan dess har jag hjälpt till i forskningsprojekt och läst kurser vid sidan av arbetet som biomedicinsk analytiker, med målet att registrera mig som doktorand. Utöver det har jag idag ett utbildningsansvar på kliniken för de studenter som kommer till oss på praktik från Biomedicinska analytikerprogrammet.

Text: Klara Gustafsson

AlumnBiomedicinsk analytikerprogrammet