Medlemskap i studentkår

Den 1 juli 2010 försvann kravet på att du ska vara medlem i en studentkår för att få studera på universitet eller högskola.

Istället ska frivilliga studentkårer vid ett universitet eller en högskola ha rätten att utse studentrepresentanter i högskolestyrelsen och andra beslutsfattande organ inom lärosätet där studenterna ska finnas representerade.

Vid KI finns det två studentkårer - Medicinska föreningen och Odontologiska föreningen. Student som väljer att vara medlem ska tillhöra den kår som kårerna kommit överens om. Kårerna får ta ut avgifter av sina medlemmar.

StudentStudentföreningStudenträtt