Marskalkar

Vill du vara med som marskalk vid KI:s högtider?

Vi söker efter studenter som vill vara marskalkar vid KI:s ceremonier och högtider.

Vid Karolinska Institutets högtider som till exempel Promotionshögtid i Stadshuset, Installationshögtid i Aula Medica samt Examensceremoni i Filadelfiakyrkan hjälper studenter på KI till som marskalkar.

Marskalkar vägleder och assisterar gästerna och bidrar i stor utsträckning till att högtiderna blir ett fint minne för våra doktorander, studenter, professorer med flera.

I gengäld får du tillfälle att lära känna andra studenter, delta vid KI:s festligaste stunder och inspireras till egna framgångar! Om det här låter som någonting för dig, vänligen kontakta KI:s enhet för akademiska ceremonier

HögtidStudent