Marie - logoped med forskarplaner

Efter fyra års studier på Karolinska Institutet och Logopedprogrammet är det äntligen examensdags för Marie Markelius. 

Grattis Marie - hur känns det en dag som denna? Bild av Marie Markelius, logopedalumn.

- Fantastiskt! Roligt, festligt … Samtidigt är det lite pirrigt att lämna studentlivet och jag kommer att sakna kurskamraterna.

Vad tycker du har varit bäst med logopedutbildningen?

- Vi har haft väldigt bra lärare med unik kompetens inom sina olika ämnen. Eftersom det är en tvärvetenskaplig utbildning så har vi till exempel läst lingvistisk vid Stockholms universitet som är bäst på det området – och alla logopedkurser på KI. Jag tycker också att det varit bra med så mycket lärarledd och schemalagd utbildning. Även om det varit krävande så har jag samtidigt fått gedigna kunskaper. Det känns bra att ha med sig när man nu snart ska ut i ”verkligheten”.

Jag är intresserad av forskning och skulle i framtiden vilja kombinera arbetet som logoped med doktorandstudier.

Vilket område inom logopedi intresserar dig mest?

–De flesta områden är roliga och intressanta men den praktik som tilltalade mig mest var inom neurologisk rehabilitering. Det är också inom det området jag ska börja jobba nu efter examen, på Stora Sköndal. Det blir mycket teamarbete där jag jobbar tillsammans med arbetsterapeuter, fysioterapeuter och läkare. Rehabiliteringen kommer till stor del att handla om afasi och dysartri, patienter som haft stroke eller lider av Parkinson – kort sagt sjukdomar där talet och språket påverkats.

Har du fler planer och tankar inför framtiden?

– Ja, jag är intresserad av forskning och skulle i framtiden vilja kombinera arbetet som logoped med doktorandstudier. Det behövs mer forskning inom logopediområdet!

Till sist, hur ser din sommar ut?

– Jobbet på Stora Sköndal börjar i slutet av juli, så innan dess ska jag vara ledig och tillbringa sommaren i Östergötland och i Stockholms skärgård.

AlumnLogopedprogrammetStudent