”Man lär sig jobba i team, man lär sig kommunikation, etik och moral”

Ivan Alqass, student på Tandläkarprogrammet:

– Jag valde tandläkarprogrammet för att det är ettBild av Ivan Alquass, Tandläkarprogrammet
varierande, skapande och intressant arbete med daglig patientkontakt. Man är med och förbättrar människors munhälsa men också den allmänna hälsan. Det fina med utbildningen är att teori och praktik blandas på ett bra sätt. Innan jag började på Karolinska Institutet visste jag att KI är ett medicinskt universitet som är välkänt internationellt – ett varumärke för Sverige. Eftersom jag är medicinskt intresserad så föreföll det naturligt för mig att välja just KI.

Hur förbereds du inför arbetet som tandläkare under din utbildning?
– Som tandläkarstudent varvar man teori och praktik, och redan tidigt i utbildningen får man göra praktiska övningar på kliniken och auskultera hos, d v s. följa med, äldre kursare. Så småningom får man egna patienter och utför enklare behandlingar och undersökningar. Ju längre man kommer i utbildningen desto mer lär man sig att göra till exempel fyllningar, kronor, broar och proteser. Dagarna är fyllda med klinikarbete, demonstrationer och föreläsningar. Samtidigt som all den praktiska kunskapen byggs upp, lär man sig hur man ska ta hand om patienten. Man lär sig att jobba i team, man lär sig kommunikation, etik, och moral. Ett patientmöte är aldrig det andra likt – det stimulerar och håller mig konstant nyfiken!

StudentTandläkarprogrammet