Magisterutbildning i demensvård för läkare, 60 hp

Magisterutbildningen i demensvård har utvecklats för dig som är läkare och som önskar fördjupa dina kunskaper om demenssjukdomar och handläggningen i processen.
Utbildningen vänder sig också till dig som vill få stöd i förändrings- och utvecklingsarbetet inom demensområdet på den egna arbetsplatsen. 

Om utbildningen

Magisterutbildningen i demensvård för läkare låter deltagarna på ett kreativt sätt söka evidens och ta fram egna riktlinjer för hur den egna verksamheten ska hantera patienter med demens. Utbildningen har en unik pedagogik som på ett spännande och kreativt sätt ger en bas och praktiska verktyg att arbeta med. Detta gör att utbildningen är flexibel och passar dig som vill kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig på halvfart under två år.

Målgrupp

Detta är en praktiskt användbar utbildning för läkare som vill:

 • Utveckla din kompetens kring hjärnan och demens
 • Hantera ditt arbete med större djup och trygghet
 • Ha kunskap att möta patientens behov i tid
 • Bättre förstå samhällsaspekter kring demens
 • Öka patientens trygghet och arbeta patientsäkert
   

Utbildningen vänder sig också till dig som vill få stöd i förändrings- och utvecklingsarbetet inom demensområdet på den egna arbetsplatsen. Du kan till exempel vara kliniskt ansvarig läkare för patienter med demensproblematik, primärvårdsläkare, geriatriker, psykiatriker eller neurolog.

Kursmål

Efter avslutad utbildning ska du ha utarbetat exempelvis behandlingsriktlinjer eller vårdplaner att ta med och använda i ditt dagliga arbete.

Kursansvarig

Lars-Olof WahlundDemenssjukdomar är exempel på åldersrelaterade tillstånd som ökar kraftigt i samhället. Sjukdomarna är komplicerade på många sätt i och med att man är sjuk under en lång tid. Dessutom kan de symptom man uppvisar variera under hela sjukdomstiden. Därför är det viktigt att känna igen sjukdomarna tidigt, att ha kunskap om hur de utvecklas och hur man kan hantera de olika komplikationer som kan uppstå. 
Lars-Olof Wahlund, professor och examinator 

Innehåll

De åtta delkurserna behandlar bland annat följande områden: 

 • Hjärnans kognitiva och emotionella funktioner och förändringar med åldrandet.
 • Nervcellens uppbyggnad, funktioner och effekter av åldrandet.
 • Basala kunskaper om lindrig kognitiv störning, de olika demenssjukdomarna, konfusion, beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD).
 • Utredning ur en medicinsk, social och funktionell aspekt av misstänkt demens.
 • Fortsatt handläggning i sjukdomsförloppet.
 • Intervention med läkemedel, rehab- och omvårdnadsinsatser.
 • Vård av personer med svår demenssjukdom, palliation.
 • Vård- och arbetsmodeller.
 • Olika organisationsformer för demensvård.

Tid och plats

Studierna bedrivs på distans via webben på halvfart under fyra terminer: HT 2019 t.o.m. HT 2021 med start den 11 november 2019.

Behörighet

För att kunna gå utbildningen krävs läkarexamen samt att utbildningen finansieras av din arbetsgivare. Utbildningen ges som uppdragsutbildning vilket är personalutbildning som arbetsgivaren beställer. Privatpersoner kan inte köpa uppdragsutbildning.

Anmälan

Den här utbildningen ges som uppdragsutbildning. Uppdragsutbildning är ett sätt för arbetsgivaren att tillgodose behovet av kompetensutveckling i sin verksamhet. En enskild person kan inte vara beställare av uppdragsutbildning, utan denna form av utbildning beställs av arbetsgivaren.

Sista ansökningsdatum är 27 september 2019

Anmäl dig så här:

 1. Fyll i anmälningsformuläret online här
 2. Skriv ut en kopia av din anmälan och få den signerad av din arbetsgivare
 3. Skicka en inscannad kopia av anmälan med din arbetsgivares underskrift via e-post eller posta den till adressen nedan.
 4. Skicka in en certifierad kopia av din läkarexamen via vanlig post
 5. Om din läkarexamen är utfärdad utanför Sverige, följ de steg som finns angivna i guiden "Application Process" (se dokument längst ner på sidan)
 6. Skicka in dokumenten till:
  Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
  Kristoffer Mörtsjö
  Berzelius väg 3
  171 77 Stockholm

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss för mer information och personlig rådgivning.

Projektkoordinator
Kristoffer Mortsjö

Telefon: 08-524 860 32
Enhet: Uppdragsutbildning
Epost: kristoffer.mortsjo@ki.se
Projektledare
Ylva Olsson

Telefon: 08-524 860 36
Enhet: Uppdragsutbildning
Epost: ylva.olsson@ki.se
AlzheimerDemensGeriatrikKursUppdragsutbildning