Magisterutbildning i demensvård för läkare

This page in English

Nu erbjuder vi en ny omgång av vår nätbaserade magisterutbildning i demensvård för läkare. 

Demenssjukdomar är mycket kostsamma, ofta långvariga och de drabbade är i behov av stor medicinsk kunskap och vård. Utbildningen tar dig genom forskning, bästa praxis och ger dig redskap att möta personer med demenssjukdom på ett professionellt sätt oavsett om det är i tidig eller sen sjukdomsfas.

Kort presentation av utbildningen, där tidigare kursdeltagare berättar om sin upplevelse:

Utbildningen presenterar den senaste forskningen inom demensfältet, bl.a. inom diagnostik, sjukdomsmekanismer, palliativ medicin och behandling. Utbildningen är framtagen i samarbete med Silviahemmet. Efter examen erbjuds läkaren titeln Silvialäkare, Silviahemmets diplom samt dekoration, som utdelas av H.M.Drottningen. Utbildningen är nätbaserad och ges som uppdragsutbildning.

Syfte och mål

Målet med utbildningen är att du som läkare ska få fördjupad kunskap och förståelse inom demensområdet. Utbildningen ger dig inblick i hur man kan optimera och säkerställa handläggningen av patienter med olika typer av demensrelaterade frågeställningar.

Syftet är att höja grundkompetensen så att du som läkare självständigt ska kunna handlägga demenssjukdomar i alla dess faser, men också medverka till utvecklingen av en effektiv och kvalitativt säkrad demensvård.

Utbildningen har en unik pedagogik som på ett spännande och kreativt sätt ger en bas och praktiska verktyg att arbeta med, vilket gör arbetet för hela vårdteamet lättare att utöva, mindre stressfyllt och ger större tillfredsställelse.

Efter avslutad utbildning ska du ha utarbetat exempelvis behandlingsriktlinjer eller vårdplaner att ta med och använda i ditt dagliga arbete.

Wilhelmina Hoffman och Jan Marcusson berättar kortfattat om syfte och mål med utbildningen.

Målgrupp

Magisterutbildningen i demensvård har utvecklats för dig som är läkare och som önskar fördjupa dina kunskaper om demenssjukdomar och handläggningen i processen. Utbildningen vänder sig också till dig som vill få stöd i förändrings- och utvecklingsarbetet inom demensområdet på den egna arbetsplatsen. Du kan till exempel vara kliniskt ansvarig läkare för patienter med demensproblematik, primärvårdsläkare, geriatriker, psykiatriker eller neurolog.

Detta är en nyttig och praktiskt användbar utbildning för läkare som vill

 • utveckla sin kompetens kring hjärnan och demens
 • hantera sitt arbete med större djup och trygghet
 • ha kunskap att möta patientens behov i tid
 • öka patientens trygghet, arbeta patientsäkert

Utbildningen låter deltagarna på ett kreativt sätt söka evidens och ta fram egna riktlinjer för hur den egna verksamheten ska hantera patienter med demens.

Undervisning helt på distans

Utbildningen presenterar den senaste forskningen inom demensfältet, bl.a. inom diagnostik, sjukdomsmekanismer, palliativ medicin och behandling.

Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig på halvfart under två år.

Du kommer att ta del av korta distansföreläsningar via en internetbaserad lärplattform.

De egna studierna och inlämningsuppgifterna är kopplade till patientfall och praktiska uppgifter. Övriga övnings- och litteraturuppgifter ligger nära det kliniska arbetet och resultaten kan du sedan använda på din arbetsplats.

Innehåll

Utbildningen är uppdelad i 8 delkurser, som bland annat behandlar följande områden: 

 • Hjärnans kognitiva och emotionella funktioner.
 • Nervcellens uppbyggnad, funktioner och effekter.
 • Basala kunskaper om lindrig kognitiv störning, de olika demenssjukdomarna, konfusion, beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD).
 • Utredning, medicinskt, socialt, funktionellt av misstänkt demens.
 • Fortsatt handläggning i det fortsatta sjukdomsförloppet.
 • Intervention med läkemedel, rehab- och omvårdnadsinsatser.
 • Vård av personer med svår demenssjukdom, palliation.
 • Vård- och arbetsmodeller.
 • Olika organisationsformer för demensvård.

Se kursinformationsblad (pdf)

Samarbete och ansvar

Utbildningen är framtagen av Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet. Efter examen erbjuds du titeln "Silvialäkare", Silviahemmets diplom samt dekoration, som utdelas av H.M. Drottningen vid en särskild ceremoni.

Stiftelsen SilviahemmetStiftelsen Silviahemmet

Stiftelsen Silviahemmet startade på H.M. Drottningens initiativ år 1996. Silviahemmet arbetar med vård och utbildning samt främjande av forskning inom demensområdet - för högsta möjliga livskvalitet oavsett sjukdomsgrad. Silviahemmet leder tillsammans med Stiftelsen Äldrecentrum i Stockholm det nationella kompetenscentret Svenskt Demenscentrum.

Ansvarig institution

Ansvarig institution för kurserna inom Magisterutbildning i demensvård för läkare, 60 hp är Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet som ansvarar för över 40% av Karolinska Institutets grundutbildning och bedriver samtidigt internationellt konkurrenskraftig forskning inom områdena geriatrik, allmänmedicin och vårdvetenskap.

Kursansvarig

Lars-Olof Wahlund

Demenssjukdomar är exempel på åldersrelaterade tillstånd som ökar kraftigt i samhället. Sjukdomarna är komplicerade på många sätt i och med att man är sjuk under en lång tid. Dessutom kan de symptom man uppvisar variera under hela sjukdomstiden. Därför är det viktigt att känna igen sjukdomarna tidigt, att ha kunskap om hur de utvecklas och hur man kan hantera de olika komplikationer som kan uppstå.
Professor och examinator Lars-Olof Wahlund

Ansökan

Denna magisterutbildning i demensvård för läkare ges som uppdragsutbildning. Uppdragsutbildning är ett sätt för arbetsgivaren att tillgodose behovet av kompetensutveckling i sin verksamhet. En enskild person kan inte vara beställare av uppdragsutbildning, utan denna form av utbildning beställs av arbetsgivaren.

Utbildningen ges under fyra terminer: HT 2016 t.o.m. HT 2018 med start den 11 november 2016. Är du läkare och intresserad av att gå utbildningen? Skicka in din ansökan enligt nedan. Du kan även posta ansökan underskriven av din arbetsgivare till:

Ansökningsprocessen

För att anmäla dig till Magisterutbildningen i demensvård för läkare (60 hp):

 • Fyll i anmälningsformuläret online
 • Skriv ut en kopia av din anmälan och få den signerad av din arbetsgivare
 • Skicka en inskannad kopia av anmälan med din arbetsgivares underskrift via e-post eller posta den till adressen nedan.
 • Skicka in en certifierad kopia av din läkarexamen via vanlig post
 • Om din läkarexamen är utfärdad utanför Sverige, följ de steg som finns angivna i guiden "Application Process"

Adress för att skicka in dokument:

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Kristoffer Mörtsjö
Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

Alzheimerfonden

För er som söker utbildningen finns det även möjlighet att en gång om året söka bidrag hos Alzheimerfonden för vårdutveckling.

För mer information kring detta så rekommenderar vi att ni kontaktar Alzheimerfonden

Alzheimerfonden stöder forskningsprojekt som syftar till att hitta läkemedel mot Alzheimers sjukdom.

Alzheimerfonden ger också stöd till projekt som kan göra det lättare för drabbade och anhöriga att leva med sjukdomen. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Kontakt

Är du verksamhetsansvarig och intresserad av mer information om utbildningen, kontakta ansvarig projektledare:

För administrativa frågor:

Projektkoordinator

Kristoffer Mörtsjö

Telefon: 08-524 860 32
Enhet: Uppdragsutbildning
E-post: Kristoffer.Mortsjo@ki.se

För information om utbildningens innehåll:

Professor, senior

Lars-Olof Wahlund

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Lars-Olof.Wahlund@ki.se

DemensUppdragsutbildning