Lunch med Studenthälsan - näring för både kropp och själ

Varje termin håller Studenthälsan en rad seminarier med aktuella och angelägna teman. Föreläsningarna äger rum på Torget på universitetsbiblioteket, antingen i Solna eller i Flemingsberg

Tid: 12:15:-13:00

Smörgås serveras kl. 12:00 - först till kvarn. Varmt välkommen!

Höstterminens seminarium

18/9 - Stresshantering genom kroppskännedom (Torget, Universitetsbiblioteket Flemingsberg)

26/9 - Stresshantering - att få studierna och livspusslet att gå ihop med hälsan i behåll (Torget, Universitetsbiblioteket Flemingsberg)

8/10 - Våga tala – ett seminarium om att våga yttra sig och ta plats (Torget, Universitetsbiblioteket Solna)

22/10 - Seminar on sleep (Torget, Universitetsbiblioteket Solna)

Studenthälsa