Lovisa Pettersson, examen från Optikerprogrammet år 2011

Ingen dag är den andra lik!

Idag jobbar jag inom kontaktlinsindustrin med kliniska frågor, spännande produktlanseringar och utbildning av vårt team i Norden. Eftersom vi är ett globalt företag reser jag mycket i Europa och får träffa många spännande människor. Ena dagen står jag på scen och håller stora föredrag inför andra optiker, nästa dag sitter jag i England i en fokusgrupp gällande kommunikationsverktyg med ett gäng från marknadsföringsavdelningen. Ingen dag är den andra lik!

Att läsa till optiker är spännande och lärorikt, det är en utbildning som både ger en väldigt traditionell yrkeskompetens men också öppnar en rad andra dörrar. Idag jobbar optiker i såväl sjukvården som i butik och i industrin – arbetsplatser med helt olika vardag men som alla bygger på samma grund.

Optikerprogrammet