”Life sciences är ett av de starkast växande områdena inom näringslivet”

Peter Solsjö, student på Biomedicinprogrammet:

– Jag valde Biomedicinprogrammet eftersom jagFoto av Peter Solsjö, Biomedicinprogrammet
har ett djupt intresse för naturvetenskap och medicin. I framtiden skulle jag tycka att det vore intressant att arbeta med medicin i en experimentell miljö. Eftersom Kandidatprogrammet vid Karolinska Institutet erbjuder en bra kombination av kunskap om forskningsmetodik och klinisk sjukdomsvetenskap var det en av faktorerna som var avgörande för mig när jag stod inför valet av högskoleutbildning.

Vad är det bästa med att välja en framtid som biomedicinare?
- I Life sciences ingår flera vetenskapsgrenar, som exempelvis biomedicin, biologi, matematik, kemi, teknik och medicin. Life Sciences är ett av de starkast växande områdena inom näringslivet! Denna tvärvetenskapliga verksamhet kan leda till kunskaper som kan förbättra liv och hälsa – för människor, djur och natur. Framtiden kommer erbjuda en mängd intressanta, spännande och häftiga projekt att arbeta med. Biomedicinprogrammet görs ständigt om för att hänga med i denna lite tumultartade samhällsutveckling. Eftersom efterfrågan på en mer individualiserad och kunskapsrik vård på såväl nationell som på internationell nivå ökar, ökar också efterfrågan på kompetent arbetskraft med gedigna kunskaper inom naturvetenskap och medicin. Som biomedicinstudent har du goda möjligheter att ligga i framkant inom både ”akademi och industri”, det vill säga forskning och näringsliv.

BiomedicinprogrammetStudent