Ledarskap och organisationsutveckling 2

Karolinska Institutet erbjuder nu Ledarskap och organisationsutveckling 2 – magister i medical management, en unik utbildning inom ledarskap och organisationsutveckling för personer med chefs- eller arbetsledande funktioner inom hälso- och sjukvård, socialtjänst eller omsorg.

Utbildningen leder till en magister i medical management och syftar till att öka deltagarnas förmåga att analysera management, ledarskap och organisation utifrån ett vetenskapligt perspektiv. 

Kursens syfte

Att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och förmåga att analysera ledarskap, management och organisation.  Syftet är också att deltagarna ska förvärva fördjupade kunskaper i vetenskaplig teori och metod inom ämnet medical management genom att planera, genomföra och redovisa ett vetenskapligt arbete i form av en empirisk studie.

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen riktar sig till personer med yrkes- eller kandidatexamen som har eller kommer att ha chefs- respektive arbetsledarfunktioner inom hälso- och sjukvård, socialtjänst eller omsorg och som har genomgått grundkursen Ledarskap och organisationsutveckling (LOU) 1 eller motsvarande utbildning. Om du vid anmälningstillfället läser LOU 1 och ännu inte fått godkänt på kursen, kontakta susanna.sjunneryd@ki.se för mer information om din anmälan.

Förkunskaper

Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp. Därtill krävs kursen Ledarskap och organisationsutveckling 1 (30 hp) på avancerad nivå, eller motsvarande. Utöver detta krävs minst 2 års yrkeserfarenhet inom hälso- och sjukvård, tandvård eller social omsorg (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Tid och plats

Kontakta oss för mer information (se kontaktuppgifter nedan)

Kostnad

98 000 SEK exkl. moms

Anmälan och mer information

Vid administrativa frågor

Projektkoordinator

Susanna Sjunneryd

Telefon: 08-524 864 32
Enhet: Uppdragsutbildning
Institution: Universitetsförvaltningen (UF), UF
E-post: susanna.sjunneryd@ki.se

Uppdragsutbildning