Ledarskap och organisationsutveckling 2

Karolinska Institutet erbjuder nu Ledarskap och organisationsutveckling 2 – magister i medical management, en unik utbildning inom ledarskap och organisationsutveckling för personer med chefs- eller arbetsledande funktioner inom hälso- och sjukvård, socialtjänst eller omsorg. Utbildningen leder till en magister i medical management och syftar till att öka deltagarnas förmåga att analysera management, ledarskap och organisation utifrån ett vetenskapligt perspektiv. 

Kursens syfte

Att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och förmåga att analysera ledarskap, management och organisation.  Syftet är också att deltagarna ska förvärva fördjupade kunskaper i vetenskaplig teori och metod inom ämnet medical management genom att planera, genomföra och redovisa ett vetenskapligt arbete i form av en empirisk studie.

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen riktar sig till personer med yrkes- eller kandidatexamen som har eller kommer att ha chefs- respektive arbetsledarfunktioner inom hälso- och sjukvård, socialtjänst eller omsorg och som har genomgått grundkursen Ledarskap och organisationsutveckling (LOU) 1 eller motsvarande utbildning. Om du vid anmälningstillfället läser LOU 1 och ännu inte fått godkänt på kursen, kontakta ulrica.heidenberg@ki.se för mer information om din anmälan.

Förkunskaper

Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp. Därtill krävs kursen Ledarskap och organisationsutveckling 1 (30 hp) på avancerad nivå, eller motsvarande. Utöver detta krävs minst 2 års yrkeserfarenhet inom hälso- och sjukvård, tandvård eller social omsorg (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Tid och plats

Utbildningen startar den 26 november och ges på halvfart under sammanlagt ett år från HT 2018 till HT 2019 på Medical Management Centrum (MMC) vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska Institutet, Tomtebodavägen 18 A, Solna. 

Kostnad

98 000 SEK exkl. moms

Anmälan

Du anmäler dig till utbildningen genom att fylla i anmälningsformuläret på vår webbplats. Vi behöver även kopior på dokument som styrker din behörighet. Alla dokument ska vara vidimerade. Det innebär att en person på en organisation, institution eller myndighet intygar att dokumentet är en exakt kopia av originalet genom att stämpla kopian med en officiell stämpel. Den som vidimerar ska också skriva sin namnteckning, ett namnförtydligande och sitt telefonnummer direkt på kopian.

Du kan skicka dokumenten till:
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Antagning till LOU 2
Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

Tänk på att notera vilken utbildning du söker till.

Kontakt

Vid administrativa frågor:

Projektkoordinator

Ulrica Heidenberg

Mobil: 08-524 864 38
E-post: ulrica.heidenberg@ki.se

Uppdragsutbildning