Länksamling

Här hittar du länkar till många intressanta webbsidor inom hälsa, vård och medicin.

Alkohol, tobak och droger

Alkohollinjen
Alkoholhjälpen
Beroendecentrum Stockholm
Sluta röka-linjen
Alkoholprofilen - testa dina vanor
Maria Ungdom
Riddargatan 1
ExSmokers
1177: Fakta och råd om rökning och snusning
PUMAN - Stockholm
Ersta Vändpunkten

Sex och samlevnad

Sesam (Sex- och samlevnadsmottagningarna)
RFSU
Preventell - Hjälplinjen för oönskad sexualitet

Hälsa och vård

Vårdguiden
Vårdguiden, Tema hälsa-livsstil
Folkhälsoguiden

Spelberoende

Spelberoende - hjälp via Stockholms stad

Misshandel och våld

Södersjukhusets akutmottagning för kvinnor
Manscentrum
Tjejzonen
Kvinnofridslinjen

Brottsofferjourer

Brottsofferjouren
Brottsoffermyndigheten

HBT

HBT-hälsan SöS
RFSL

Sorg

Sorgmottagningen
Studentpräst och rum för stillhet

Suicid

Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES)
Självmordsupplysningen (MIND)

Kris

Kris- och traumacentrum
Nationella hjälplinjen

Ätstörningar

Stockholms centrum för ätstörningar
Mandometerklinikerna
Riksföreningen anorexi/bulimikontakt

Stress, mindfulness, sömn

Stressklubben
Stressmottagningen
Apotekets "Sömnhjälpen"

Tvång/Social fobi

Ananke - Svenska OCD (Obsessive Compulsive Disorder)-förbundet

Psykoterapi

Riksföreningen psykoterapicentrum (RPC)
Sällskapet för existentiell terapi
Beteendeterapeutiska föreningen (BTF)
Svenska föreningen för familjeterapi (sfft)
Svenska föreningen för klinisk hypnos (SFKH)
Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT)
Svenska psykoanalytiska föreningen
S:t Lukasstiftelsen
Psykologutbildningen Stockholms universitet
Lösningsfokuserad terapi
Ericastiftelsen - Barn, ungdom, familj
Förbundet för Musikterapi i Sverige
Expressive Arts
Svensk psykodramaförening
Svenska kyrkans familjerådgivning
kommunernas familjerådgivning

Webbaserad terapi

Internetpsykiatri
Livanda

Studenthälsa