Kurser för komplettering till kandidatexamen

Dessa kurser vänder sig till dig som har en äldre yrkesutbildning och vill komplettera till en kandidatexamen. Observera att vissa kurser endast ges vartannat år. 

Kurser för komplettering till kandidatexamen 2018-2019

Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad 30 Grundnivå 50%

Kurser för komplettering till kandidatexamen 2017-2018

Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad 30 Grundnivå 50%
Kurs