Kursdeltagare berättar

Vad tycker våra tidigare kursdeltagare? Möt deltagare på våra uppdragsutbildningar och läs deras omdömen.

Fantastiska föreläsare – så duktiga och inspirerande

Längst ner till höger kursledare Agneta Ryberg

"En fantastiskt rolig och spännande utbildning."
 

Kursledare Agneta Rydberg (längst ned till höger) till-
sammans med deltagare i kursen Barnoftalmologi och ortoptik

"Att få kunskap om saker som berör ens arbete gör det roligare ute i verksamheten"

Deltagare i kursen Radiologisk bröstdiagnostik


"En kurs som ger bred kunskap om det som rör mammografiverksamheten."

"En värdefull kurs för oss som arbetar med mammografi."

 

Deltagare i kursen Radiologisk Bröstdiagnostik

Ett seriöst upplägg och föreläsningar från kliniskt verksamma ger kursen djup och förankring.

Agnes Bratt, ST-läkare (Mora lasarett, Landstinget Dalarna)

Översiktskurs i endokrina folksjukdomar för ST-läkare

En fantastisk och nyttig utbildning! Jag rekommenderar den till sjuksköterskor som arbetar med ögonsjukvård.

 

Therese Norberg, sjuksköterska (Ögonkliniken, Norrbottens läns landsting)

Oftalmologi för sjuksköterskor, 60hp

Jag känner mig säkrare i mina bedömningar och jag har fått en djupare kunskap som jag har med mig i mötet med patienterna.

Lisa Granberg, sjuksköterska (Öron- näs- och halsmottagningen Centralsjukhuset Karlstad)

Omvårdnad vid öron- näsa- halssjukdomar, 7,5hp

Jag har fått en fördjupad kunskap och jag har även fått bekräftat att jag redan nu jobbar i rätt riktning. Jag använder kunskaperna dagligen i mitt arbete som beteendevetare/ rehabcoach.

Anna Holmberg, beteendevetare/rehabcoach (Manpower Hälsopartner AB)

Koordinering av rehabprocessen, 7,5hp

Jag ville lära mig mer och få en kunskapsbas för att kunna påverka vården i rätt riktning. Jag rekommenderar utbildningen till läkare, oavsett specialitet, som har intresse för demenssjukdomar och viljan att vara med och utveckla demensvården.Dag Salaj, kursdeltagare Magisterutbildning i demensvård för läkare

Dag Salaj, chefsläkare (Capio Geriatrik Dalen)

Magisterutbildning i demensvård för läkare, 60hp

Det är givande att få ta del av forskares studier och slutsatser. Det ger perspektiv från olika håll och öppnar upp för nya tankebanor.

Gabriella Svanberg, psykolog, (Leg. Psykolog Gabriella Svanberg AB)

NPF-dagarna

 

 

 

 Jag har fått nya kunskaper som jag kan ta med mig i mitt nya arbete som kontaktsjuksköterska!

 

Jenny Karlsson, sjuksköterska (Gastrocentrum Huddinge)

Kontaktsjuksköterskan i cancervård 7,5 hp

Vi kvalitetsutvärderar alla våra kurser. Har du några frågor eller vill ge oss dina synpunkter är du alltid varmt välkommen att höra av dig till oss. 
Du hittar våra kontaktuppgifter här.

 

Uppdragsutbildning