Kurs om prokrastinering

Sluta skjuta upp saker - kognitiv beteendeterapeutisk behandling för prokrastinering.

En man som sitter framför en dator täckt med post-it-lappar.Nu prövas en behandling för dig som är student vid Karolinska Institutet, Södertörns högskola, Ersta Sköndal högskola, Sophiahemmet högskola och Röda Korsets högskola.

Tillsammans med forskare vid Stockholms universitet jämförs gruppbehandling mot internetbaserad självhjälpsbehandling för problem med prokrastinering. Behandlingen bygger på metoden kognitiv beteendeterapi.

Gruppbehandlingen består av fyra gemensamma gruppträffar tillsammans med två behandlare och pågår under totalt åtta veckor. Internetbehandlingen består av en självhjälpsbehandling som du genomför på egen hand och som pågår under åtta veckor.

Gruppbehandlingen kommer hållas av PTP-psykolog Phillip Lindner och leg. psykolog Marie Duvander.

Om studien

Båda behandlingar bedöms vara lika effektiva för prokrastinering, vilket betyder att det inte finns någon overksam behandling, så kallad placebo. Eftersom detta är ett forskningsprojekt kommer du att behöva fylla i ett par frågeformulär före, under och efter behandlingen i syfte att utvärdera resultatet. Allt material som samlas in sker i ett slutet kontakthanteringssystem och med hjälp av en studiekod, t.ex. abcd1234. Det kommer därmed inte vara möjligt att identifiera enskilda individer, och resultaten kommer enbart att presenteras på gruppnivå.

Plats: KI campus Huddinge
Kursdatum: Kursen startar 13 oktober 2015, och övriga kursdatum är 27/10, 10/11 samt 24/11
Tid: Kl. 16.00-19.00
Nu är kursen igång och anmälan har stängt. Håll utkik här under vårterminen för ev. ny kursstart!

Studenthälsa