Kunskapsprov för biomedicinska analytiker - inriktning laboratoriemedicin

Karolinska Institutet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att anordna kunskapsprov för biomedicinska analytiker med utbildning från länder i och utanför EU/EES. Kunskapsprovet är ett steg i ansökan om svensk legitimation. Du anmäler dig till kunskapsprovet efter att du har fått din utbildning granskad av Socialstyrelsen och du har fått ett beslut från Socialstyrelsen. 

Mer information om hela systemet för ansökan om legitimation för biomedicinska analytiker finns på Socialstyrelsens webbplats

Processförändringar ska öka förutsättningarna att klara kunskapsprov

Här är förändringarna i kunskapsprovsprocessen:

  • Den period som den sökande har på sig för att klara samtliga moment i kunskapsprovsprocessen förlängs från två år till fem år.
  • Antalet praktiska provförsök utökas och blir desamma som de teoretiska – alltså tre istället för två.
  • De prov som skrivs fram till och med 30 juni 2019 ska inte räknas in i det totala antalet prov som den sökande har på sig. Efter 1 juli 2019 kommer det maximala antalet försök att var tre till antalet.
  • Förändringarna gäller samtliga legitimationsyrken. 

Läs mer om förändringarna här

Om kunskapsprovet

Provet består av en teoretisk del och en praktisk del. Provet är på svenska.

Här nedan kan ladda ner PDF-filer med mer detaljerad information om provets innehåll.

 

Här kan du läsa Socialstyrelsens regler och riktlinjer för kunskapsproven. 

 

Nästa provtillfälle

Nästa prov startar 11 oktober 2018

Observera att det krävs ett beslut från Socialstyrelsen (se Socialstyrelsens webbplats) för att kunna delta i kunskapsprovet. 

Provet är upplagt enligt nedanstående tabell.

Sista anmälningsdag Teoretiskt delprov 1 Teoretiskt delprov 2 Praktiskt delprov 3 Praktiskt delprov 4
10 september 2018 11 oktober 2018 8 november 2018 28-29 november 2018 10-12 december 2018

Anmälan och bekräftelse

Här anmäler du dig till provet som startar den 11 oktober 2018

Bekräftelse på anmälan med närmare uppgifter om tider, platser och lokaler etc. sänds ut i god tid innan provet. Sista anmälningsdag är 10 september 2018.

Kontakt

Vid frågor kontakta kunskapsprov@ki.se.

Länkar

Uppdragsutbildning