Kunskapsprov för biomedicinska analytiker

Karolinska Institutet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att anordna kunskapsprov för biomedicinska analytiker med utbildning från länder i och utanför EU/EES. Kunskapsprovet är ett steg i ansökan om svensk legitimation. Du anmäler dig till kunskapsprovet efter att du har fått din utbildning granskad av Socialstyrelsen och du har fått ett beslut från Socialstyrelsen. 

Mer information om hela systemet för ansökan om legitimation för biomedicinska analytiker finns på Socialstyrelsens webbplats

Om kunskapsprovet

Provet består av en teoretisk del och en praktisk del. Provet är på svenska.

Här nedan kan ladda ner PDF-filer med mer detaljerad information om provets innehåll.

 

Här kan du läsa Socialstyrelsens regler och riktlinjer för kunskapsproven. 

 

Nästa provtillfälle

Nästa prov startar 6 mars 2018

Observera att det krävs ett beslut från Socialstyrelsen (se Socialstyrelsens webbplats) för att kunna delta i kunskapsprovet. 

Provet är upplagt enligt nedanstående tabell.

Anmälan Teoretiskt delprov 1

Teoretiskt delprov 2 - examination

Praktiska delprov 3 och 4

13 februari 2018 6 mars 2018 17-18 april 2018 2-4 maj 2018

 

Anmälan och bekräftelse

Här anmäler du dig till provet som startar den 6 mars 2018

Bekräftelse på anmälan med närmare uppgifter om tider, platser och lokaler etc. sänds ut i god tid innan provet. Sista anmälningsdag är 13 februari 2018.

Kontakt

Vid frågor kontakta kunskapsprov@ki.se.

Länkar