Kunskapsprov för arbetsterapeuter

Karolinska Institutet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att anordna kunskapsprov för arbetsterapeuter med utbildning från länder i och utanför EU/EES. Kunskapsprovet är ett steg i ansökan om svensk legitimation. Du anmäler dig till kunskapsprovet efter du har fått din utbildning granskad av Socialstyrelsen och du har fått ett beslut från Socialstyrelsen. 

Mer information om hela systemet för ansökan om legitimation för arbetsterapeuter finns på Socialstyrelsens webbplats

Om kunskapsprovet

Provet består av en teoretisk del och en praktisk del. Provet är på svenska.

Här kan du läsa mer om provet.

Här kan du läsa mer om Socialstyrelsens regler och riktlinjer för kunskapsproven. 

Provet är upplagt enligt nedanstående tabell.

Sista ansökningsdag Kallelse planeras skickas ut

Provtillfälle

5 mars 19 mars 9-11 april 2018

Observera att det krävs ett beslut från Socialstyrelsen (se Socialstyrelsens webbplats) för att kunna delta i kunskapsprovet. 

Anmälan och bekräftelse

Här kan du anmäla dig till kunskapsprovet. Bekräftelse på anmälan med närmare uppgifter om tider, platser och lokaler etc. sänds ut i god tid innan provet. Sista anmälningsdag är 5 mars 2018.

Kontakt

Vid frågor kontakta kunskapsprov@ki.se.

Länkar