Kunskapsprov för arbetsterapeuter

Karolinska Institutet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att anordna kunskapsprov för arbetsterapeuter med utbildning från länder i och utanför EU/EES. Kunskapsprovet är ett steg i ansökan om svensk legitimation. Du anmäler dig till kunskapsprovet efter du har fått din utbildning granskad av Socialstyrelsen och du har fått ett beslut från Socialstyrelsen. 

Mer information om hela systemet för ansökan om legitimation för arbetsterapeuter finns på Socialstyrelsens webbplats

Processförändringar ska öka förutsättningarna att klara kunskapsprov

Här är förändringarna i kunskapsprovsprocessen:

  • Den period som den sökande har på sig för att klara samtliga moment i kunskapsprovsprocessen förlängs från två år till fem år.
  • Antalet praktiska provförsök utökas och blir desamma som de teoretiska – alltså tre istället för två.
  • De prov som skrivs fram till och med 30 juni 2019 ska inte räknas in i det totala antalet prov som den sökande har på sig. Efter 1 juli 2019 kommer det maximala antalet försök att var tre till antalet.
  • Förändringarna gäller samtliga legitimationsyrken.

Läs mer om förändringarna här

Om kunskapsprovet

Provet består av en teoretisk del och en praktisk del. Provet är på svenska.

Här kan du läsa mer om provet

Här kan du läsa mer om Socialstyrelsens regler och riktlinjer för kunskapsproven. 

Provet är upplagt enligt nedanstående tabell.

Sista ansökningsdag Teoretiskt delprov 1a Teoretiskt delprov 1b Praktiskt delprov
Datum för höstens provomgång uppdateras inom kort datum för höstens provomgång uppdateras inom kort datum för höstens provomgång uppdateras inom kort datum för höstens provomgång uppdateras inom kort

Observera att det krävs ett beslut från Socialstyrelsen (se Socialstyrelsens webbplats) för att kunna delta i kunskapsprovet. 

Anmälan och bekräftelse

Datum för höstens provomgång uppdateras inom kort. Bekräftelse på anmälan med närmare uppgifter om tider, platser och lokaler etc. sänds ut i god tid innan provet.

Kontakt

Vid frågor kontakta kunskapsprov@ki.se.

Länkar