Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen

Styrelsen för Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen delar årligen ut stipendier till studerande vid universiteten och högskolorna i Sverige.

Universitets - och högskolestipendium kan tilldelas studerande, som:

  • har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län
  • är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när han eller hon började i gymnasium inom stiftet
  • är mindre bemedlad
  • inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier.                       

Endast studerande som klarat av minst 60 högskolepoäng av grundutbildningen och som har för avsikt att examineras vid statligt universitet/högskola i Sverige, Handelshögskolan i Stockholm eller Chalmers Tekniska Högskola kan komma ifråga för stipendium. Alla poäng medräknas oavsett vilka byten av kurser och linjer som skett. Stipendium kan endast erhållas en gång.

Stipendierna delas ut av Stiftelsens styrelse efter förslag från berörda universitet och högskolor eller den organisation dessa bestämmer. För läsåret 2018/2019 bedöms totalt lägst 120 stipendier att delas ut. Stipendiet är på 10 000 kr och delas ut under höstterminen.

Ansökan om stipendium skall ske på särskild blankett, som kan hämtas hem från stiftelsens hemsida www.hvitfeldtskastiftelsen.se. Ansökningshandlingar skall lämnas till respektive universitet eller högskola senast 2018-10-09. Förslag till stipendiater skickas in till Stiftelsen senast 2018-10-29 tillsammans med samtliga inkomna ansökningshandlingar. Förslagen förutsätts att vara rangordnade av respektive universitet eller högskola.

Ansökningshandlingar skickas till:
Stiftelser och fonder
Nobels väg 15 A
17177 Stockholm

För frågor kontakta:
E-post: fonder@ki.se

Länkar

Stipendier