Kopia av tidigare utfärdat examensbevis

Om du behöver en kopia av arkivkopian över tidigare utfärdat examensbevis vänligen kontakta arkivet. Ange namn, personnummer, vilken examen det gäller samt datum för utfärdande av examen.

Arkivet

E-post: arkivet@ki.se
Adress: Karolinska Institutet
17177 Stockholm
 
Besöksadress: Nobels väg 5, Solna

Examen