Kompetensutveckling ger nya perspektiv och tankebanor

”För att fortsätta att jobba i rätt riktning behöver vi dels lära oss nya saker, dels få kvittens på att vi är på rätt spår.”

Gabriella Svanberg, Leg. Psykolog Gabriella Svanberg AB

Gabriella deltog i NPF-dagarna 2014, en uppdragsutbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ges som en föreläsningsserie.

Berätta, vad var det som fick dig intresserad av NPF-dagarna?

Jag gick utbildningen som en delkurs i min specialistutbildning i neuropsykologi. Då jag håller på med en pilotstudie gällande träning av exekutiva funktioner var utbildningen intressant. Flera av forskarna talade just om liknande typer av träning och hur mätningar gjorts.

Skulle du rekommendera utbildningen till andra?

Jag skulle absolut rekommendera utbildningen. Det är givande att få ta del av forskares studier och slutsatser. Det ger perspektiv från olika håll och öppnar upp för nya tankebanor. Att få ta del av olika forskningsprojekt under intensiva dagar ger en ökad dimension. Det ger en helhetsbild och såväl faktakunskaper som idéer om vad som kan behövas studeras ytterligare.

Har du haft användning för det du lärt dig?

Framförallt har utbildningen varit användbar i min pågående studie. Jag har haft glädje av studier som redovisades, tolkningar av resultat och fått nya uppslag. Vid en av föreläsningarna talade man om deltestet BRIEF-A som jag själv använt i min studie vilket var mycket givande för min del. För att fortsätta att jobba i rätt riktning behöver vi dels lära oss nya saker, dels få kvittens på att vi är på rätt spår. Att det finns andra som tänker i liknande banor.

Mer information och anmälan

Du kan läsa mer om NPF -  dagarna 2015 här

För mer information om NPF - dagarna kontakta 

Projektkoordinator

Nadja Saltell

Telefon: 08-524 862 78
Enhet: Uppdragsutbildning
E-post: nadja.saltell@ki.se
.

Uppdragsutbildning