Karolinska Institutets SK-kurser

Socialstyrelsen finansierar ett stort antal kurser som riktar sig till ST-läkare, så kallade SK-kurser. Karolinska institutet har ramavtal med Socialstyrelsen för ett 60-tal SK-kurser. Du hittar samtliga kurser som vi har ramavtal på nedan. För anmälan till SK-kurserna besök Socialstyrelsens hemsida för SK-kurser.

SK-kurs  

Affektiva sjukdomar
Akut endokrinologi
Akut internmedicin
Akut och kronisk leversjukdom
Akut och kronisk njursvikt
Akut stroke
Akutmedicin och akut intensivvård
Antitrombotisk läkemedelsbehandling
Arteriell och venös tromboembolism. Klinik, diagnostik och behandling
Arytmier - utredning och behandling av bradykardier och takykardier
Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder
Barn som far illa- att upptäcka och agera
Barnendokrinologi
Barnneuropsykiatri i teori och praktik
Barnortopedi
Basal kurs i akut pediatrik
Beroendelära
Beteendestörningar
Cancer hos barn och unga
Demenssjukdomar - klassifikation, utredning och behandling
Differentialdiagnostik vid inflammatoriska sjukdomstillstånd
Evidensbaserad Medicin 
Familjeplanering och abort
Geriatrisk farmakoterapi
Högriskpatienter, hemodynamik och vätskebehandling i samband med kirurgi
Inflammatoriska njursjukdomar
Klinisk audiologi
Klinisk tropikmedicin
Komplicerad graviditet och förlossning inkl. fosterasfyxi
Kritisk läkemedelsvärdering
Kritisk läkemedelsvärdering inom psykofarmakologi Stockholm (METIS) 
Kurs i Akutpsykiatri
Medicinsk behandling av bröstcancer - behandlingsprinciper baserade på tumörbiologisk kunskap
Medicinsk vetenskap
Mellanörats sjukdomar
Neuromuskulära sjukdomar 
Neuropsykiatri
Neuroradiologi
Njursjukdomar
Parkinsons sjukdom och rörelserubbningar 
Pediatrisk gastroenterologi/hepatologi och nutrition
Pediatrisk nefrologi
Pediatriska infektioner
Psykiatrisk diagnostik Stockholm nord (METIS)
Psykiatrisk neurovetenskap
Psykossjukdomar
Rekonstruktiv plastikkirurgi och Cancer (Nordisk kurs III)
Respiratoriska och kardiovaskulära problem inom neonatal intensivvård
Rättspsykiatrisk utredning och vård
Sexologi
Sjukskrivning av smärtpatient i praktiken. En webbaserad kurs
Sk-kurs i bröstkirurgi
Suicidologi, Stockholm (METIS)
Sällsynta diagnoser 
Transkulturell psykiatri inkl asyl- och flyktingfrågor
Tuberkolos
Äldrepsykiatri
Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi

 

KursLäkarprogrammet