Kåren gör ditt studentliv rikare

Welcome activities by the student union, autumn 2013

Kårerna bevakar utbildningarnas kvalitet och verkar ständigt för att utbildningarna ska vara så bra som möjligt för dig som student. Kåren har också en social funktion som ger dig chans att knyta kontakter och få vänner för livet.

På Karolinska Institutet finns två kårer: Odontologiska föreningen (OF) för studenterna på tandläkar- och tandhygienist-programmet, och Medicinska föreningen (MF) för övriga studenter. MF är den största kåren och Stockholms äldsta studentkår. Som medlem i OF eller MF har du alla möjligheter att lära känna nya människor och, om du vill, visa upp dina dolda talanger.

KårspexI början av terminen arrangerar kåren introduktionsaktiviteter för nyantagna studenter och ser till att du känner dig väl omhändertagen. Under terminerna erbjuder de allt ifrån idrottsaktiviteter, kulturarrangemang, körer, baler, sittningar och orkestrar till spex och kontakter med näringslivet och framgångsrika forskargrupper.

Dessutom utser kåren studentrepresentanter till ceremonier vid akademiska högtider och Nobelfesten. Kanske blir det du som bär fanan nedför trappan i Blå hallen nästa gång?

 

Medicinska föreningen (MF) är kåren för dig som läser någon av följande utbildningar:

Arbetsterapeutprogrammet, Audionomprogrammet, Barnmorskeprogrammet, Biomedicinprogrammet, Biomedicinsk analytikerprogrammet, Logopedprogrammet, Läkarprogrammet, Programmet för medicinsk informatik, Optikerprogrammet, Psykologprogrammet, Psykoterapeutprogrammet, Röntgensjuksköterskeprogrammet, Sjukgymnastprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet, Specialistutbildningar för sjuksköterskor, Magister- och masterprogram inom medicin och vård, Fristående kurser inom medicin och vård, Forskarutbildning

 

Odontologiska föreningen är kåren för dig som läser någon av följande utbildningar:

Tandhygienistprogrammet, Tandläkarprogrammet, Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik

 

Andra studentsamarbeten

Förutom kåren finns det en rad andra studentsamarbeten som arbetar för studenternas sak.

SSCO

Studentkårerna i Stockholms CentralOrganisation, SSCO, är en samarbetsorganisation mellan de studentkårer som finns i Stockholm. SSCO jobbar främst med de frågor som rör lokala förutsättningar för studenter, som bostäder och lokaltrafik. Man har även en del samarbete kring andra studiesociala frågor och organisationen har en del sociala aktiviteter. SSCO driver också det så kallade Studentpalatset med runt 300 läsplatser. Man har också studentservice med juridisk rådgivning och erbjuder kortare handlån.

SSCO - Studentkårerna i Stockholms Central Organisation


SFS

Sveriges förenade studentkårer, SFS, är studentkårernas gemensamma paraplyorganisation. SFS driver opinionsarbete i frågor som rör studenter och är studenternas officiella remissinstans i alla frågor och förslag som riksdag och regering beslutar kring. SFS utser också representanter till alla nationellt övergripande organ med studentrepresentation, som till exempel Högskoleverkets styrelse och CSN:s styrelse.

SFS Sveriges förenade studentkårer


SACO studentråd

SACO studentråd är paraplyorganisationen för alla studentförbund inom de olika SACO-facken. Även SACO studentråd driver opinionsbildning kring frågor om studier och högre utbildning, och även kring frågor som rör nyutexaminerade akademiker.

SACO Studentråd logga


ESU (f d ESIB)

ESU, the European Students' Union är det europeiska studentsamarbetet där nationella studentsammanslutningar kan vara medlemmar. Från Sverige är SFS representerat i ESU. ESU driver opinionsbildning i studentfrågor på europeisk nivå och inte minst inom olika EU-sammanhang. ESU är en drivande part i den så kallade Bolognaprocessen och har en permanent arbetsgrupp som enbart arbetar med denna fråga. ESU:s kontor ligger i Bryssel, Belgien.

ESU (f.d. ESIB)