"Kan Karolinska Institutet bidra i kampen mot Ebola?"

Anders Hamsten, rektor KI:

"Som ni alla vet sprider sig nu Ebolavirusinfektionen i allt snabbare takt och utgör ett allvarligt hot inom drabbade områden. Frivillig sjukvårdspersonal från stora delar av världen arbetar dygnet runt för att minska smittspridning och hjälpa de sjuka. En av de experter som arbetat för WHO med att samordna insatser och mobilisera resurser i Sierra Leone är Johan von Schreeb, forskare vid institutionen för folkhälsovetenskap vid KI. Förra veckan tog Johan initiativ till bildandet av ett stort interdisciplinärt team på KI, som ska arbeta med att koppla samman forskning kring Ebola från cellulär- till systemnivå.

Och det är många på KI som vill hjälpa till. Johan berättade för mig att han får samtal från KI-forskare med innovativa idéer om hur Ebola kan bromsas. Alla dessa förslag är viktiga och värda att ta i beaktande. Jag vill med dessa korta rader understryka vikten av att KI:s forskare aktivt funderar över hur vi kan bidra med forskningssamarbeten och innovativa idéer för att bromsa Ebolavirusets spridning och livshotande verkan. Kontaktperson för forskningssamarbeten är Taha Hirbod vid Centrum för global hälsa, KI, taha.hirbod@ki.se.

Varmt tack till alla medarbetare som redan engagerat sig, och till er som kommer att engagera er på olika sätt i denna kamp. Era insatser gör skillnad, både för enskilda individer och för mänskligheten

Vi behöver också utbilda hälso- och sjukvårdspersonal för arbete på plats i Västafrika. Tillsammans med Läkare utan gränser, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger KI nu vid tre tillfällen en två-dagars kurs, som kommer att förmedla kunskap om hur man bromsar Ebolavirusinfektionen och hur man arbetar på fältet. Den första kursen startar nästa vecka (den 13 oktober). Förhoppningen är att 60 personer ska kunna utbildas för kommande hälso- och sjukvårdsinsatser. Sprid gärna information om denna utbildning så att den når ut till alla medarbetare: Two-day training on field management and control of Ebola.

Slutligen vill jag framföra ett varmt tack till alla medarbetare som redan engagerat sig, och till er som kommer att engagera er på olika sätt i denna kamp. Era insatser gör skillnad, både för enskilda individer och för mänskligheten.

Bild av KI:s rektor Anders Hamsten.

 

 

 

 

Anders Hamsten, rektor