Föreläsningar och seminarier

Workshop: Upptäcka och hantera molekylär information

2017-10-1913:00 till 16:00 Synapsen 2, UniversitetsbiblioteketCampus SolnaUniversitetsbiblioteket

Syftet med workshoppen är att visa hur man kan få tillgång till molekylär-information. Workshoppen tar sin utgångspunkt i NCBI Gene respektive portal BioGPS. Sessionen kan utgöra en bas för mera avancerade bioinformatik-kurser på KI.

Workshoppen riktar sig till doktorander och forskare på KI. Du måste ha och ange en mailadress som slutar på ki.se. Anmäl dig senast 17 oktober.

Workshoppen kommer att hållas i bibliotekets datorsal, men du kan även ta med egen dator.

Workshoppen hålls på engelska, men vi pratar såklart också svenska.

Contact person: Sara Lind
BibliotekDoktorandForskarutbildningForskarutbildningsprogramKarriär