Föreläsningar och seminarier

Workshop: Upptäcka och hantera molekylär information

2017-03-3109:00 till 12:00 Synapsen 2, UniversitetsbiblioteketCampus SolnaUniversitetsbiblioteket

Syftet med workshoppen är att visa hur man kan få tillgång till molekylär-information. Workshoppen tar sin utgångspunkt i NCBI Gene respektive portal BioGPS. Sessionen kan utgöra en bas för mera avancerade bioinformatik-kurser på KI.

Workshoppen riktar sig till doktorander och forskare på KI. Du måste ha och ange en mailadress som slutar på ki.se. 

Workshoppen kommer att hållas i bibliotekets datorsal, men du kan även ta med egen dator.

Workshoppen hålls på engelska, men vi pratar såklart också svenska.

Läs mer och anmäl dig

Contact person: Sara Lind
Forskarutbildningsprogram