Föreläsningar och seminarier

Workshop: Upptäck Embase – en extensiv biomedicinsk databas med fokus på farmakologi och toxikologi

2017-12-0613:00 till 15:00 Synapsen 2, UniversitetsbiblioteketCampus SolnaUniversitetsbiblioteket

I denna workshop kommer du att lära dig hur du använder den biomedicinska databasen Embase. Workshoppen kommer att innehålla både demonstrationer och tid för egen sökning på ditt forskningsämne. Embase är en omfattande biomedicinsk databas och en viktig resurs inom farmakologi och läkemedel. Den används också vid systematiska översikter.

Workshoppen riktar sig till doktorander och forskare på KI. Du måste ha och ange en mailadress som slutar på ki.se. Anmäl dig senast 4 december.

Workshoppen kommer att hållas i bibliotekets datorsal, men du kan även ta med egen dator.

Workshoppen hålls på engelska, men vi pratar såklart också svenska.

Contact person: Sara Lind
BibliotekDoktorandForskarutbildningForskarutbildningsprogramKarriär