Föreläsningar och seminarier

Workshop: Referenshantering – Mendeley

2017-05-1213:00 till 15:00 Synapsen 1, UniversitetsbiblioteketCampus SolnaUniversitetsbiblioteket

Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för att bygga, organisera och kommentera ett referensbibliotek med hjälp referenshanteringsprogrammet Mendeley. Mendeley används också för att infoga citeringar och litteraturlistor i Word enligt olika referensstilar

Workshopen hålls i någon av bibliotekets datorsalar med Windows-datorer. Du får gärna använda din egen dator om du har Mendeley installerat, så ta gärna med den, i synnerhet om du använder Mac.

Workshopen riktar sig till doktorander och forskare på KI. Du måste ha och ange en mailadress som slutar på ki.se. 

Workshoppen hålls på engelska, men vi pratar såklart också svenska.

Läs mer och anmäl dig

Contact person: Sara Lind
Forskarutbildningsprogram