Föreläsningar och seminarier

Workshop: Litteratursökning för din halvtidskontroll eller kappa

2015-10-2109:00 till 12:00 Universitetsbiblioteket, KI campus HuddingeCampus Flemingsberg

Tanken är att erbjuda dig som doktorand tid och stöd för den litteratursökning som ska göras i samband med halvtidskontrollen/avhandlingsarbetet. Förutom korta introduktioner till olika databaser kommer workshopen fokusera på deltagarens egna sökningar.

Vi håller till i bibliotekets datorsal, men du kan även ta med egen dator. Workshopen hålls på engelska, men vi pratar såklart också svenska. 

Anmäl dig senast 19 oktober. 

Doktorand