Föreläsningar och seminarier

Workshop: Litteratursökning för din halvtidskontroll, avhandling eller nästa publikation

2017-05-1113:00 till 16:00 Synapsen 2, UniversitetsbiblioteketCampus SolnaUniversitetsbiblioteket

Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för den litteratursökning som ska göras i samband med halvtidskontrollen/avhandlingsarbetet eller nästa publikation. Förutom korta introduktioner till olika databaser kommer workshopen fokusera på deltagarens egna sökningar.

Workshopen riktar sig till doktorander och forskare på KI. Du måste ha och ange en mailadress som slutar på ki.se. 

Workshoppen kommer att hållas i bibliotekets datorsal, men du kan även ta med egen dator.

Workshoppen hålls på engelska, men vi pratar såklart också svenska.

Läs mer och anmäl dig

Contact person: Sara Lind
Forskarutbildningsprogram