Föreläsningar och seminarier

Workshop: iThenticate - ett verktyg för att upptäcka plagiat

2017-11-2413:00 till 14:30 Hypofysen 1, UniversitetsbiblioteketCampus FlemingsbergUniversitetsbiblioteket

Om du är doktorand eller forskare på KI kan du ansöka om ett konto i antiplagieringsverktyget iThenticate. Detta verktyg används vid KI för att analysera avhandlingar och även av förlag för att granska manuskript. I denna workshop kommer vi att visa dig hur verktyget fungerar, hur man laddar upp ett dokument och grundläggande saker om tolkningen av rapporten. Workshoppen hålls ur ett verktygsorienterat perspektiv.

Workshoppen riktar sig till doktorander och forskare på KI. Du måste ha och ange en mailadress som slutar på ki.se. Anmäl dig senast 22 november.

Workshoppen kommer att hållas i bibliotekets datorsal, men du kan även ta med egen dator.

Workshoppen hålls på engelska, men vi pratar såklart också svenska.

Contact person: Sara Lind
BibliotekDoktorandForskarutbildningForskarutbildningsprogramKarriär