Föreläsningar och seminarier

Workshop: Forskningsdokumentation: varför, vad och var!

2017-10-1113:00 till 15:00 Synapsen 2, UniversitetsbiblioteketCampus SolnaUniversitetsbiblioteket

Forskningsdokumentation är en viktig del av forskningsprocessen, hur kan du annars visa att dina resultat är korrekta. I den här workshopen kommer vi att diskutera och lära oss vad som ska dokumenteras, varför det är viktigt och var dokumentationen ska göras. Ämnen såsom personuppgifter, ELN (obligatoriskt från den 1 januari 2019), KI-riktlinjer och mycket mer behandlas. Ingår gör också en demonstration av ELN med tips och knep i systemet - om du inte redan har ett ELN-konto, uppmanas du att ansöka om ett före workshopen.

Workshopen riktar sig till doktorander och forskare på KI. Du måste ha och ange en mailadress som slutar på ki.se. Anmäl dig senast 9 oktober.

Workshoppen kommer att hållas i bibliotekets datorsal, men du kan även ta med egen dator.

Workshoppen hålls på engelska, men vi pratar såklart också svenska.

Contact person: Sara Lind
BibliotekDoktorandForskarutbildningForskarutbildningsprogramKarriär