Föreläsningar och seminarier

Workshop: Endnote X8 – hantera dina referenser

2017-10-0313:00 till 16:00 Synapsen 2, UniversitetsbiblioteketCampus SolnaUniversitetsbiblioteket

Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för att bygga, organisera och kommentera ett referensbibliotek med hjälp referenshanteringsprogrammet Endnote. Endnote används också för att infoga citeringar och litteraturlistor i Word enligt olika referensstilar.

Workshoppen riktar sig till doktorander och forskare på KI. Du måste ha och ange en mailadress som slutar på ki.se. Anmäl dig senast 1 oktober.

Workshoppen kommer att hållas i bibliotekets datorsal, men du kan även ta med egen dator om du har Endnote installerat.

Workshoppen hålls på engelska, men vi pratar såklart också svenska.

Contact person: Sara Lind
BibliotekDoktorandForskarutbildningForskarutbildningsprogramKarriär