Föreläsningar och seminarier

Open Science – varför och hur?

2016-10-2513:00 till 15:00 Torget, UniversitetsbiblioteketCampus SolnaUniversitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket bjuder in till ett öppet seminarium om Open Science (öppen vetenskap), det vill säga öppen tillgång till vetenskapliga publikationer, forskningsdata och kod.

Tesen är att en stor öppenhet möjliggör bättre, snabbare och effektivare forskning, samt att forskningsresultat lättare kan reproduceras och verifieras. Detta seminarium är ett bidrag till Open Access-veckan 2016.

Programpunkter:

13.00–14.00  Öppen tillgång till vetenskapliga publikationer - open access (Anders Wändahl)
14.00–15.00  Öppen tillgång till vetenskapliga data (Gustav Nilsonne)

Ingen föranmälan, bara att dyka upp!

Contact person: Sara Lind

Länkar