Föreläsningar och seminarier

Lunchföreläsning: Kan ökad självmedkänsla (selfcompassion) löna sig för dig som student?

2016-02-0912:00 till 12:45 Torget, universitetsbiblioteket, KI campus HuddingeCampus Flemingsberg
Lunch med Studenthälsan.

Lunch med Studenthälsan.

Ja, studier visar att självmedkänsla påtagligt ökar förmågan att nå uppsatta mål. Dessutom förbättras det känslomässiga välmåendet.

Ett seminarium om hur du kan öka din förmåga till vänlig omsorg om dig själv i stunder av frustration och tillkortakommanden. Vi bjuder på lunchmacka och dryck, först till kvarn. Seminariet hålls av Angela Rizzo, läkare, och Erika Sinander, psykoterapeut.

Vi bjuder på lunchmacka och dryck, och det är först till kvarn som gäller! Seminariet riktar sig till KI-studenter.

Seminariet anordnas av Studenthälsan.

StudentStudenthälsa