Föreläsningar och seminarier

Lunchföreläsning i Solna: Klimatfrågan efter Paris

2015-12-1712:00 till 12:45 Torget, universitetsbiblioteket, campus SolnaCampus Solna

Klimatfrågan är mer aktuell än någonsin. Världens länder är just nu samlade i Paris till förhandlingar om ett nytt globalt klimatavtal.

Lunchföreläsningen tar upp den globala uppvärmningen, vilka effekter som befaras och vilka åtgärder som kan sättas in. Särskilt utfallet av förhandlingarna i Paris sätts i fokus - vad betyder det för världen och för svensk del?

Föreläsare: Mikael Karlsson, forskare (KTH, Södertörns högskola) och ordförande i den europeiska miljöorganisationen European Environmental Bureau. År 2002-2014 var Mikael ordförande för Svenska Naturskyddsföreningen. Mikael var en av deltagarna på klimatmötet i Paris.

Vi bjuder på lunchsmörgås från kl. 11.45. Först till kvarn!

Student