Annan

Karriärplanering - workshop för masterstudenter

2017-10-1818:00 till 19:00 Rolf Bergin, BZ plan 4Campus SolnaKarriärservice

Workshop för masterstudenter med Sarah Blackford. Läs mer på det engelska tillfället. Sker i direkt anslutning till seminarium med samma föreläsare.(Workshop fullbokad)

Contact person: Emma Hägg
KarriärMasterprogramStudent